top of page
Sheet Music

מיסה קריוז'ה / א.רמירז ומוסיקת פולקלור מהרי האנדים

תוכנית אומנותית:

מיסה קריוז'ה, נבידד נואסטרה / אריאל רמירז, קטעי פולקלור מהאנדים- אנסמבל לטינו-אמריקאי בהנהלת נתן פורמנסקי

בהשתתפות: 

מקהלת האיחוד, סולן כפיר לוי בשיתוף אנסמבל לטינו-אמריקאי בהנהלת נתן פורמנסקי

30.4.21 | יום שישי | 08:30

צוותא ת"א, אולם 1

 מיסה קריוז'ה / א.רמירז ומוסיקת פולקלור מהרי האנדים
bottom of page