top of page
Sheet Music

קיצור תולדות שירת המקהלה

תוכנית אומנותית:

התפתחות הישרה המקהלתית מימי הביניים ועד ימינו. קונצרט בניצוח והנחיית פרופ' רונן בורשבסקי.


בהשתתפות: 

4.11.23 | יום שבת | 09:00

בית העם, קיבוץ נהלל

קיצור תולדות שירת המקהלה
bottom of page