top of page
Sheet Music

חגיגה לטינית – מיסה קריאולה קונצרט סיום הזמרייה בעכו

תוכנית אומנותית:

נווידאד נואסטרה מאת אריאל רמירז 
קטעי פולקלור מהרי האנדים
מיסה קריוז'ה מאת אריאל רמירז

בהשתתפות: 

מקהלת האיחוד בניהולו המוזיקלי של פרופ' רונן בורשבסקי
כפיר לוי – סולן טנור
האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי בניהול ד"ר נתן פורמנסקי:
קלאודיו כהן טריקה – חלילים, חלילי פן, כלי הקשה, אקורדיון ושירה
אריאל מש – גיטרה
מרסלו זובר – חליל, חלילי פן, קנה, כלי הקשה ושירה
נתן פורמנסקי – צ'ארנגו, רקינטו כלי הקשה, שירה וניהול מוזיקלי

3.8.21 | יום שלישי | 17:30

חצר המצודה, עכו העתיקה

חגיגה לטינית – מיסה קריאולה קונצרט סיום הזמרייה בעכו
bottom of page