top of page
Sheet Music

" עבודת הקודש" מאת בלוך - מקהלת האיחוד, מקהלת הקיבוץ הארצי ותזמורת ירושלים

תוכנית אומנותית:

עבודת הקודש מאת בלוך


בהשתתפות: 

19.5.20 | יום שלישי | 18:00

תיאטרון ירושלים, אולם הנרי קראון

" עבודת הקודש" מאת בלוך - מקהלת האיחוד, מקהלת הקיבוץ הארצי ותזמורת ירושלים
bottom of page